Продукти - фактури и формуляри

Formulyari

Предлагаме изработка на данъчни и опростени фактури по наш образец в три размера върху химизирана хартия с поредна номерация в два, три или повече екземпляра, перфорация и подложно картонче.
Приемаме поръчки за формуляри, дневници и книги по образец, подаден от клиента върху вестникарска, офсетова или химизирана хартия. Формулярите се залепят в кочани обикновено по 100 бр., а дневниците и книгите могат да бъдат с меки или твърди корици или подвързани с кожа.
Във фирмената ни книжарница можете да закупите различни видове стандартни формуляри - касови бележки, стокови разписки, сметки за ресторант, пътни листи, товарителници, различни медицински формуляри, счетоводни формуляри и много други. Тук можете да намерите различни дневници и книги, необходими за фирмената документация.

ФАКТУРА - образец 1
/6 реда/
ФАКТУРА - образец 2
/12 реда/;
ФАКТУРА - образец 3
/30 реда/
Faktura-1-150 Faktura-2-150 Faktura-3-150